LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP: CTCP Thương Mại Nguyễn Kim tăng tỷ lệ sở hữu lên 36,44%

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Thương Mại Nguyễn Kim.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương Mại Nguyễn Kim

 

Số DDKKD: 0302286281

 

Mã chứng khoán: LDP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.032.466 CP (tỷ lệ 30,37%)

 

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30,367013%

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 206.600 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.239.066 CP (tỷ lệ 36,44%)

 

Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư

 

Ngày thay đổi sở hữu: 30/03/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược