LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP: Em ruột Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 39.000 CP

Ông Phạm Xuân Hùng – Em ruột Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng (LDP) đã bán 39.000 CP, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 51.073 CP (tỷ lệ 1,5%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Hùng

 

Mã chứng khoán: LDP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.073 CP (tỷ lệ 2,65%)

 

Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Xuân Hương

 

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

 

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

 

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.392 CP (tỷ lệ 0,07%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 36.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51.073 CP (tỷ lệ 1,5%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 15/02/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 13/04/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 -0,4 (-1,1%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX13,1 -0,1 (-0,8%) 3,94,8
HSX619.315,3 +619.303,1 (5.076.255,1%) 2,25,1
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX79.627,2 +79.536,2 (87.402,4%) 7,410,1
HNX43,3 +1,3 (3,1%) 3,16,6
HSX80,9 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược