LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Công bố thông tin: LCM thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

CTCP Khai thác & Chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM) công bố thông tin về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 12.

 

Nội dung thay đổi: Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết giấy đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 0,410,8
HNX0,0 -21,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,1 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,0 0,0 (0,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược