LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Công bố thông tin: LCM biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đồng bằng văn bản

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (: LCM) công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

 

Theo đó, chi tiết biên bản được đính kèm tại đây.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,3 +0,1 (2,4%) 0,410,8
HNX20,0 +0,5 (2,6%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX159.252,6 +159.239,8 (1.244.061,0%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX35.389,5 +35.387,2 (1.552.069,3%) 0,827,4
HNX38,0 -2,4 (-5,9%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược