LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: Bà Lưu Thanh Mai không còn là cổ đông của LCM

Với việc bán ra toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu, bà Lưu Thanh Mai không còn là cổ đông của LCM kể từ ngày 6/2/2013.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thanh  Mai
 
Mã chứng khoán: LCM
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.200.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.200.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 6/2/2013

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược