L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: Thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc và TV. HĐQT

CTCP Cơ khí Lắp máy LILAMA (L35) công bố thông tin thay đổi nhân sự trong HĐQT và thay Tổng giám đốc công ty.

Ngày 25/08/2011, Ông Nguyễn Văn Huân – Thành viên HĐQT xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

 

Ngày 29/08/2011, HĐQT L35 đã có Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiều làm thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Huân

 

Ngày 29/08/2011, HĐQT công ty có Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2011 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Hữu Điều kể từ ngày 01/09/2011.

 

Ngày 29/08/2011, HĐQT có Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triều giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/09/2011.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 -1,0 (-3,1%) 2,76,0
UPCOM8,4 -5,6 (-40,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,9 +0,1 (12,5%) 1,73,5
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,2 +0,5 (8,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược