L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: 6 tháng chỉ lãi 662 triệu đồng

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35) cho biết, trong quý 2/2011 chỉ lãi 366,6 triệu đồng và lũy kế 6 tháng đạt 662,5 triệu đồng, chỉ bằng 1/2 của cùng kỳ năm trước.

Theo đó, riêng trong quý 2 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt gần 11 tỷ đồng và hơn 366,6 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

 

So với cùng kỳ năm 2010, chỉ tiêu doanh thu đã giảm 43% và lợi nhuận cũng giảm 63,3%.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, L35 đạt hơn 18 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 662,5 triệu đồng. Trong khi đó, 6 tháng 2010 Công ty đạt 28,1 tỷ đồng doanh thu và 1,8 tỷ lợi nhuận.

 

Như vậy, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong quý 2/2011 đạt 112 đồng, lũy kế đạt 203 đồng.

 

 

 

 

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,1 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -15,7 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -1,7 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM10,2 -1,5 (-12,8%) 2,54,3
HSX25,0 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX9,0 +0,8 (9,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược