L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: 22/4 Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011

CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (L35) thông báo thời gian và địa điểm để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian:  8:00 giờ, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011.

 

2. Địa điểm:  Nhà khách Tràng An - Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

 

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

4. Nội dung Đại hội:

 

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư 2010, Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2011.

 

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2010.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 -1,0 (-3,1%) 2,76,0
UPCOM8,4 -5,6 (-40,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,9 +0,1 (12,5%) 1,73,5
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,2 +0,5 (8,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược