L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

BCTC quý III: L35 lợi nhuận gấp 2,4 lần cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty lãi hơn 1 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Cơ khí lắp máy LILAMA (L35) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2012.

Trong kỳ, doanh thu của L35 ghi nhận mức tăng gấp tới hơn 3 lần cùng kỳ, đạt 32,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, từ 402 triệu đồng lên 961 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty lãi hơn 1 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. EPS ở mức 335 đồng.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,0 -2,0 (-6,5%) 2,76,0
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -7,6 (-100,0%) 2,54,3
HSX132.710,6 +132.691,4 (691.101,0%) 2,43,6
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,24,1
HNX2,4 +0,2 (9,1%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,3 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -7,4 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược