L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

BCTC quý III: L35 lợi nhuận gấp 2,4 lần cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty lãi hơn 1 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Cơ khí lắp máy LILAMA (L35) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2012.

Trong kỳ, doanh thu của L35 ghi nhận mức tăng gấp tới hơn 3 lần cùng kỳ, đạt 32,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, từ 402 triệu đồng lên 961 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty lãi hơn 1 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. EPS ở mức 335 đồng.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -3,4 (-9,7%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,2 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX3,8 -0,4 (-9,5%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược