L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

Giải trình BCTC: L35 kiểm toán lưu ý chưa phân bổ hết chi phí quản lý

L35 cho biết, những chi phí này sẽ được phân bổ hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2012.

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35) công bố báo cáo bán niên có soát xét và công văn giải trình ý kiến của kiểm toán viên.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2012, L35 đạt 133 triệu đồng sau thuế.

Kiểm toán lưu ý công ty chưa phân bổ hết chi phí quản lý để xác định kết quả sản xuất kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012. Tổng giá trị chi phí quản lý hiện đang theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước là 2 tỷ đồng.

L35 cho rằng do đặc thù các công trình hiện tại mà công ty đang thi công hầu hết đều có thời gian thi công trên 01 năm, một số công trình hạng mục công trình đã được hoàn thành trước ngày 30/06/2012 nhưng chưa được chủ đầu tư nghiệm thu và để đảm bảo doanh thu phù hợp với chi phí, L35 đã thực hiện giữ lại một phần chi phí quản lý doanh nghiệp. Những chi phí này sẽ được phân bổ hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2012.

Giải trình chi tiết tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược