L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011 giữa BCTC kiểm toán và BCTC tự lập

CTCP Lắp máy Lilama (L35) thông báo công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011 giữa BCTC kiểm toán và BCTC tự lập.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -3,4 (-9,7%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,2 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX3,8 -0,4 (-9,5%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược