L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: Thoát lỗ nhờ 10,5 tỷ đồng từ lợi nhuận kinh doanh khác

Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (L35) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, LNST chỉ đạt 2,9 tỷ đồng giảm 32,44% so với cung kỳ năm 2010.

Trong quý tính riêng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính công ty đã llox 3,8 tỷ đồng do giá vốn hàng bán cao và chi phí tăng lên.

Nhưng công ty lại có 7,7 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác, nên LNST công ty tuy giảm 32,44% so với cùng kỳ nhưng công ty cũng đã thoát lỗ trong quý.

Theo giải trình công ty thì nguyên nhân dẫn đến sụt giảm LNST là do ảnh hưởng của lạm phát, trong Quý 4 năm 2011 chi phí đầu vào tăng mạnh do lãi suất tiền vay tăng cao, chi phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng làm cho lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu đạt 100,17 tỷ đồng, giảm 12,87%, LNST đạt 4,01 tỷ đồng, giảm 37,64% so với cùng kỳ năm 2010. EPS cả năm 2011 đạt 1.227 đồng.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011.

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -33,9 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX3,0 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM15,2 +1,9 (14,3%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX7,9 +0,7 (9,7%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược