L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

L35: Không được chấp thuận việc xin gia hạn công bố thông tin BCTB quý IV/2011

Sở GDCK Hà Nội không chấp thuận việc xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2011 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (L35).

Ngày 02/02/2012, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 1/CBTT ngày 01/02/2012  của Công ty về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV/2011  đến ngày 10/02/2012 với lý do việc nghiệm thu, thu hồi vốn và hạch toán doanh thu chỉ được hoàn thành tại thời điểm ngày 20/01/2012 mà kỳ nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 21/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 nên Công ty chưa hoàn thành xong để công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011 đúng như quy định.

Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy lý do Công ty đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh... Vì vậy, Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược