KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Giao dịch liên quan: KSH – Vợ Tổng Giám đốc đã mua 4.500 CP

Sau giao dịch, vợ ông Vũ Minh Thành – Tổng Giám đốc của KSH nắm giữ 4.500 cổ phiếu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Trinh

Mã chứng khoán: KSH

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Minh Thành

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng CP đã mua: 4.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 7/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược