KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Công bố thông tin: KSH bổ sung thông tin

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) bổ sung danh sách NCLQ và CĐNB trong báo cáo quản trị công ty năm 2012 như sau:

 

Chi tiết nội dung bổ sung trong file đính kèm tại đây.

Công bố thông tin: KSH bổ sung thông tinKSH

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 -0,1 (-2,9%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX35.389,6 +35.376,8 (277.465,3%) 8,75,4
UPCOM0,0 -10,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX88.473,6 +88.471,0 (3.415.869,9%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược