KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Kết quả kinh doanh: KSH lỗ 13,67 tỷ đồng trong quý IV

Cả năm công ty lỗ 12,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số trên 400 triệu đồng đạt được ở năm 2011.

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012.

Trong quý IV, mặc dù doanh thu thuần của KSH có mức tăng 29,1% so với cùng kỳ khi đạt 17,6 tỷ đồng nhưng con số lỗ sau thuế là 13,67 tỷ đồng cao hơn mức lỗ ở quý IV/2011.

Theo giải trình của KSH, việc công ty lỗ nhiều là do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái. Mặt khác, nhà máy gạch của công ty đã hoạt động lâu năm, dây chuyền công nghệ bị xuống cấp nên gạch thành phẩm ra lò không đạt chất lượng vẫn chiếm tỷ lệ cao, các chi phí khác cũng tăng nhiều do công ty phá dỡ một số hạng mục của Nhà máy gạch để nâng cấp cải tạo công nghệ.

Lũy kế năm 2012 công ty lỗ 12,4 tỷ đồng, trong khi năm 2011 lãi 407,7 triệu đồng.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược