KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Giao dịch nội bộ: KSH – Ủy viên HĐQT bán thành công 50.000 CP

Số cổ phiếu ông Nguyễn Minh Hoàn – Ủy viên HĐQT của KSH nắm giữ sau giao dịch là 0 CP.

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

Mã chứng khoán: KSH

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng CP đã bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Bán

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 23/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 -0,1 (-2,9%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX778.567,8 +778.555,1 (6.106.314,2%) 8,75,4
UPCOM0,0 -10,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (344.156,0%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược