KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Giao dịch nội bộ: KSH – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 50.000 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 16/1/2013.

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

Mã chứng khoán: KSH

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Bán

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/1/2013 đến ngày 14/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,1 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -20,8 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.833,2 (61.770,6%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX353.894,5 +353.889,0 (6.493.376,1%) 0,827,4
HNX0,0 -42,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược