KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Giải trình KQKD: KSH lợi nhuận giảm do biến động doanh thu

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) giải trình nguyên nhân quý III lãi ròng 1,15 tỷ đồng, giảm so với con số 1,54 tỷ đồng đạt được ở cùng kỳ.

 Nguyên nhân là do biến động của doanh thu bán hàng, mặt khác các chi phí tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong quý III/2011 công ty nhận được khoản lợi nhuận từ đầu tư liên doanh, liên kết dẫn đến lợi nhuận khác kỳ này giảm so với cùng kỳ.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược