KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

Kết quả kinh doanh: KSH báo lãi trên 1 tỷ đồng trong quý III

Lũy kế 9 tháng KHS lãi ròng 1,24 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số xấp xỉ 9 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) công bố kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Tính riêng trong quý III KSH đạt 1,85 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng mạnh nên lãi gộp giảm hơn 1/2 khi đạt 2,66 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế quý IIII Công ty đạt 1,15 tỷ đồng, giảm 25,32% so với quý 3/2011. Lũy kế 9 tháng lãi 1,24 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược