KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

KSH lãi gần 600 triệu đồng trong quý II

Mặc dù doanh thu có mức tăng trưởng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận lại giảm trên 70% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Theo đó, trong quý II KSH đạt 25,6 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 587 triệu đồng, giảm 70,6% so với quý II/2011 do giá vốn hàng bán cao và các chi phí đều tăng.

Cụ thể, lợi nhuận gộp quý II là 6 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này không đáng kể, trong khi chi phí tài chính đạt 1,69 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý quý này đạt 1,54 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng đạt 1,95 tỷ đồng, có mức tăng hơn 4 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KSH đạt 38,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,3% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 177 triệu đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước do trong quý I/2012 công ty lỗ 422 triệu đồng.

Cùng ngày, KSH công bố tình hình quản trị trong 6 tháng đầu năm 2012. Chi tiết tại đây
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược