KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

KSH: Thoái vốn tại Hamico II

Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) thống nhất thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hamico II.

KSH sẽ thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2012. Giao cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch thoái vốn và đã được phê duyệt.

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược