KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

KSH: Quý I lỗ trên 400 triệu đồng

Doanh thu giảm trong khi các chi phí tăng cao nên KSH lỗ gần 421,8 triệu đồng Quý I/2012 trong khi cùng kỳ lãi 5,76 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh riêng lẻ CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) công bố. Quý I/2012 lợi nhuận của Công ty giảm mạnh, từ việc lãi trên 5,7 tỷ đồng xuống lỗ 421,8 triệu đồng.

Lợi nhuận của KSH giảm phần lớn là do doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ khi đạt 13,07 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí giá vốn và chi phí hoạt động đều tăng cao. Cụ thể như chi phí lãi vay tăng gần gấp 3 lần và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 2,6 lần.

Tại Đại hội cổ đông vừa qua, KSH thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 80 tỷ đồng doanh thu và 6 tỷ đồng lợi nhuận.

Như vậy, có thể nói Quý I Công ty chưa hoàn thành được nhiệm vụ khi doanh thu chỉ đạt trên 16%.


Theo - KSHCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược