KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

KSH: Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 6 tỷ đồng

ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu dự kiến là 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 6 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 5%.

Được biết, năm 2011, Công ty đặt kế hoạch chia cổ tức 20% nhưng đã không thực hiện chia cổ tức do chỉ lãi sau thuế được 407 triệu đồng, tương đương thực hiện được 1,64% kế hoạch năm đề ra là 25 tỷ đồng.

Năm 2012, Công ty dự kiến phương án đầu tư vừa dùng vốn Công ty vừa huy động vốn cá nhân.

Cụ thể vốn xây dựng nhà máy gạch Hamico II theo phương án trước đây là 100% vốn Công ty mẹ. Nay Ban lãnh đạo xin ý kiến Đại hội dự kiến chỉ dùng 20% vốn từ Công ty mẹ, còn 80 % sẽ huy động từ cổ đông.

Đại hội cũng đã thông qua việc ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Trung Kiên trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,4 -0,2 (-0,9%) 2,28,2
HNX8,2 -0,9 (-9,9%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX0,0 -40,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược