KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Kế hoạch kinh doanh năm 2013: KSA dự kiến đạt 42,17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

Theo đó, Đại hội đã thống nhất mục tiêu 467,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động kinh doanh trong năm 2013, tăng 9 lần năm 2012 và lợi nhuận sau thuế là 42,17 tỷ đồng.

KSA sẽ thoái vốn tại 03 công ty con và dự kiến phát hành trên 18,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP để tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 thay thế cho vị trí của ông Nguyễn Quang Thanh đã từ nhiệm.

Như vậy, sau khi bầu bổ sung, Thành viên HĐQT của KSA bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Dũng; Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT

Ông Vũ Tuấn Hưng: Thành viên HĐQT

Ông You Shen Sen: Thành viên HĐQT

Ông Võ Hữu Tuấn: Thành viên HĐQT (thay thế cho vị trí của ông Nguyễn Quang Thanh đã từ nhiệm).

Chi tiết nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược