KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Công bố thông tin: KSA bổ sung thông tin dự án

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) bổ sung thôn tin liên quan đến dự án hợp tác với Liên danh Đại Phú Gia – Anjeong.

 

Nội dung bổ sung: KSA ký kết hợp đồng vào ngày 9/3/2013, sau ngày dự án chính thức bắt đầu thực hiện (ngày 27/1/2013) là do khoản thời gian này là thời gian Liên Danh nhà thầu tập trung cho công tác chuẩn bị trang thiết bị máy móc, các thiết bị nạo vé – san lấp, đến ngày 9/3/2013 thì KSA mới chính thức được mời ký kế hợp đồng làm đơn vị trực tiếp triển khai thi công các công việc tại dự án. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược