KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Hoạt động DN: KSA ký hợp đồng thi công với Anjeong

KSA ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án với Liên doanh Đại PHú Gia – Anjeong với tổng trị giá 130,5 tỷ đồng.

 

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) công bố thông tin bất thường về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và thi công giữa KSA và Liên danh Đại Phú Gia - Anjeong.

Theo đó KSA triển khai thi công gói thầu các công trình thủy công và san lấp mặt bằng phần I - giai đoạn I thuộc dự án phần đầu tư xây dựng hệ thống công trình lấn biển và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tổng giá trị hợp đồng 130,5 tỷ đồng.

Gói thầu của dự án đã chính thức bắt đầu thực hiện vào ngày 27/1/2013 và thời gian hoàn thành trong 06 tháng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược