KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Công bố thông tin: KSA thay đổi thời gian chi trả cổ tức

Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

 

 

Ngày 21/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 112/2013/TB-SGDHCM về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã CK: KSA) như sau:
 
Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 20/02/2013
 
Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh lại: dự kiến 20/03/2013
 
Lý do thay đổi: Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.
 
Các nội dung khác tại Thông báo số 923/2012/TB-SGDHCM ngày 20/11/2012 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt của công ty không thay đổi.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược