KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Quyền lợi cổ đông: KSA lùi thơi gian thanh toán cổ tức đến 01 tháng

Theo đó, thay vì thanh toán cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu vào ngày 20/2/2013, KSA sẽ thanh toán vào ngày 20/3/2013.

 

 

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.
 
Theo đó, thay vì thanh toán cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu vào ngày 20/2/2013, KSA sẽ thanh toán vào ngày 20/3/2013 do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho công ty như cam kết.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược