KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Công bố thông tin: KSA báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 07 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: Ông Nguyễn Văn Dũng – cổ đông nội bộ đã mua vào 200.000 CP

Ông Nguyễn Quang Thanh – cổ đông nội bộ bán ra 14.510 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược