KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Công bố thông tin: KSA thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2011

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA) thông báo thay đổi ngày chi trả cổ tức 2011 như sau:

Theo lịch thì KSA sẽ trả cổ tức vào ngày 20/11/2012 nhưng do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả như cam kết nên KSA chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Theo đó, ngày dự kiến chi trả cổ tức sẽ là 20/2/2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,410,8
HNX21,1 +1,9 (9,9%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX283.115,7 +283.102,3 (2.112.703,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX212.336,7 +212.331,6 (4.163.364,5%) 0,827,4
HNX0,0 -51,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược