KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

Giao dịch nội bộ: KSA – Thành viên HĐQT đã bán 10 CP

Trong khi đó, số cổ phiếu ông Nguyễn Quang Thanh – Thành viên HĐQT của KSA đăng ký bán ra là 72.620 CP.

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thành

Mã chứng khoán: KSA

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 72.620 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 72.620 CP

Số lượng CP đã bán: 10 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.610 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 7/11/2012 đến ngày 9/11/2012

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Đã thu xếp được tài chính cá nhân nên không bán


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,4 -0,1 (-2,9%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX778.567,8 +778.555,1 (6.106.314,2%) 8,75,4
UPCOM0,0 -10,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (344.156,0%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược