KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch nội bộ: KMR – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu CP

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Shin Young Sik nắm giữ tại KMR giảm xuống còn 5 triệu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Shin Young Sik

Mã chứng khoán: KMR

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.000.007 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.007 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/3/2013 đến ngày 18/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 +0,1 (10,0%) 0,138,2
HSX212.337,0 +212.305,2 (667.626,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX17.695,2 +17.648,9 (38.118,6%) 3,24,6
HSX486.604,8 +486.601,7 (15.546.380,2%) 0,095,6
HSX17.695,7 +17.600,7 (18.527,1%) 6,14,3
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược