KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giao dịch nội bộ: KMR – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu CP

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Shin Young Sik nắm giữ tại KMR giảm xuống còn 5 triệu.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Shin Young Sik

Mã chứng khoán: KMR

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 7.000.007 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.007 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/3/2013 đến ngày 18/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX8.847,6 +8.821,8 (34.193,1%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.805,8 (20.991,3%) 3,24,6
HSX8.847,4 +8.843,9 (255.604,9%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.763,3 (10.321,9%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược