KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Quyền lợi cổ đông: KMR - 25/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến ngày 27/4/2013.

 

Ngày 13/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 258/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Mirae (mã CK: KMR) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 25/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 27/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện: 27/04/2013

Địa điểm: Chi nhánh CTCP Mirae, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 +0,1 (10,0%) 0,138,2
HSX212.337,0 +212.305,2 (667.626,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX17.695,2 +17.648,9 (38.118,6%) 3,24,6
HSX486.604,8 +486.601,7 (15.546.380,2%) 0,095,6
HSX17.695,7 +17.600,7 (18.527,1%) 6,14,3
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược