KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Kết quả kinh doanh: KMR lỗ 214 triệu đồng trong quý IV

So với con số lỗ 2,12 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2011, lợi nhuận quý IV của KMR vẫn khả quan hơn.

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 61,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, không bị áp lực giá vốn nên lãi gộp của KMR đạt 16,54 tỷ đồng, tăng gấp 6,65 lần so với quý IV/2011.

Doanh thu tài chính trong kỳ của KMR đạt vẻn vẹn trên 20 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 10 tỷ đồng. Mặc dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Thu không đủ bù chi dẫn đến việc KMR lỗ trên 200 triệu đồng trong quý IV. Lũy kế cả năm 2012 công ty lãi ròng 3,11 tỷ đồng, giảm 20,87% so với 2011.

Ngày 22/1 KMR công bố thông tin bổ sung khoản mục IV.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan trong báo cáo quản trị năm 2012.

Chi tiết thông tin bổ sungkết quả kinh doanh quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược