KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Công bố thông tin: KMR báo cáo quản trị công ty

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 công ty đã tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 04 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Mirae Fiber Tech đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 17,14% xuống còn 14,54%; ông Shin Young Sik giảm từ 21,52% xuống còn 20,35%.

Chi tiết báo cáo quản trị công ty năm 2012.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược