KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Công bố thông tin: KMR tăng tài sản thế chấp lên tới 42 tỷ đồng

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng tài sản thế chập tại Vietinbank chi nhánh Bình Dương.

 Trước đó, KMR đã có thế chấp tài sản tại Vietinbank Chi nhánh KCN Bình Dương. Do thời gian tiến hành thực hiện thế chấp từ năm 2001, đến nay hầu hết máy móc đã được khấu hao với giá trị lớn.

Để duy trì hạn mức cho vay đã được cấp, Hội đồng quản trị đồng ý bổ sung thêm tài sản thế chấp để đảm bảo nguồn vốn lưu động mới cho thời gian sắp tới.

Theo đó, KMR ý bổ sung tài sản thế chấp bao gồm các máy móc thiết bị nhập khẩu với tổng trị giá 42 tỷ đồng.


Theo - StoxplusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược