KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Vi phạm CBTT: KMR – cổ đông lớn vi phạm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, Mirae Fiber Tech Co., Ltd là tổ chức liên quan của ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae (KMR) chậm báo cáo giao dịch.

Cụ thể, Mirae Fiber Tech Co., Ltd báo cáo kết quả giao dịch ngày 30/11/2012 chậm trễ so với quy định 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 +0,1 (10,0%) 0,138,2
HSX212.337,0 +212.305,2 (667.626,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX17.695,2 +17.648,9 (38.118,6%) 3,24,6
HSX486.604,8 +486.601,7 (15.546.380,2%) 0,095,6
HSX17.695,7 +17.600,7 (18.527,1%) 6,14,3
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược