KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Vi phạm CBTT: KMR – cổ đông lớn vi phạm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, Mirae Fiber Tech Co., Ltd là tổ chức liên quan của ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae (KMR) chậm báo cáo giao dịch.

Cụ thể, Mirae Fiber Tech Co., Ltd báo cáo kết quả giao dịch ngày 30/11/2012 chậm trễ so với quy định 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX8.847,6 +8.820,9 (33.037,2%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX53.084,6 +53.043,7 (129.691,2%) 3,24,6
HSX513.146,9 +513.143,5 (15.092.456,2%) 0,095,6
HSX132.711,3 +132.627,2 (157.701,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược