KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Kết quả kinh doanh: KMR báo lãi 2,24 tỷ đồng trong quý III

Lũy kế 9 tháng Công ty lãi ròng 3,33 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố kết quả kinh doanh quý III/2012 với 99,42 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25,63% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận ròng lại đạt 2,24 tỷ đồng, giảm 31,2%.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí giá vốn hàng bán cao nên lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ khi đạt 20,86 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng cũng là nguyên nhân góp phần kéo lợi nhuận quý III của KMR giảm.

Lũy kế 9 tháng Công ty lãi ròng 3,33 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với 9 tháng năm 2011. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược