KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Công bố thông tin: KMR thayđổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Theo đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ ngày 30/7/2012 của KMR là 1.947.035 cổ phiếu tương ứng với gần gần 19,5 tỷ đồng. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược