KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

Giải trình ý kiến kiểm toán: KMR trong trích lập dự phòng đối với khoản thu của Mirar Fiber

Công ty Mirac Fiber Tech là cổ đông lớn và có giao dịch mua bán với Công ty từ nhiều năm nay.

Công ty cổ phần MIRAE (KMR) giải trình ý kiến kiểm toán về việc không trích lập dự phòng đối với khoản tiền gần 130 tỷ đồng.

KMR cho biết, Công ty Mirac Fiber Tech là cổ đông lớn và có giao dịch mua bán với Công ty từ nhiều năm nay. Theo đó, công ty Mirae Fiber Tech cung cấp máy móc thiết bị; nguyên vật liệu, phụ tùng máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất của KMR, đồng thời KMR bán thành phẩm cho Mirae Fiber Tech.

Tại thời diêm 30/06/2012, Mirae Fiber Tech còn nợ KMR số tiền là 129.9 tỷ đồng, bao gồm khoản phải thu từ bán hàng 89.7 tỷ đồng, trả trước tiền hàng hơn 40 tỷ đồng. Trong đó có một số khoản đã quá hạn thanh toán. Theo ước tính của KMR, nếu trích lập các khoản nợ quá hạn trên thì tổng chi  phí dự phòng phát sinh khoảng 47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do hiện tại KMR đang có nhiều hợp đồng mua máy móc thiết bị và phụ tùng trị giá lớn với Mirae Fiber Tech, tổng trị giá tương đương 90 tỷ đồng, thời hạn giao hàng của các hợp đồng trên sẽ hoàn tất trước ngày 31/12/2012.

Ngoài ra, từ nay cho đến 31/12/2012, KMR  dự kiến đặt mua nguyên vật liệu từ Mirae Fiber Tech với tổng trị giá 20 tỷ đòng. Tổng số tiền mua máy móc thiết bị, nguyên vật liệu tương đương 110 tỷ đồng nêu trên sẽ được thanh toán bằng cách bù trừ với công nợ phải thu và trả trước của Mirae Fiber Tech. Số công nợ còn lại sẽ được Công ty Mirae Fiber Tech thanh toán bằng tiền mặt.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược