IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: IVS đặt mục tiêu lợi nhuận trên 21 tỷ đồng

Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) cho biết, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh cho năm 2013 với doanh thu 91,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,07 tỷ đồng.

Theo IVS, mục tiêu lợi nhuận này được xây dựng trên cơ sở dự báo thị trường chứng khoán năm 2013 sẽ sôi động và tăng trưởng tốt hơn. Với kế hoạch này, IVS dự kiến sẽ trả cổ tức ở mức 6%.

Năm 2013, IVS cũng đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng bằng phương án phát hành 13,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1: 0,5.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của IVS đạt hơn 3 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 58% kế hoạch đề ra.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7