IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: IVS - Tháng 1/2013 lãi 1,1 tỷ, bằng 52% lợi nhuận cả năm 2012

IVS đã thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý và nhân sự trên toàn hệ thống, đồng thời tuyển dụng các nhân sự có chuyên môn chuyên sâu để phát triển hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo tin từ Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), trong tháng 1, công ty đạt 1,1 tỷ đồng lợi nhuận tương đương hơn nửa lợi nhuận cả năm 2012. Có được kết quả này là nhờ việc tái cấu trúc doanh nghiệp đang đúng định hướng.

Năm 2012, với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, IVS đã thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý và nhân sự trên toàn hệ thống, đồng thời tuyển dụng các nhân sự có chuyên môn chuyên sâu để phát triển hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Với định hướng kinh doanh mới, IVS đã và đang đầu đầu tư phát triển vào:

(1) Nguồn nhân lực có chất lượng cao: Hiện công ty đang tuyển nhiều nhân sự để triển khai kế hoạch năm 2013.

(2) Công nghệ thông tin: IVS có đội ngũ cán bộ chuyên sâu về nghệ thông tin và đang đầu tư đồng bộ từ phần mềm giao dịch chứng khoán cùng phần mềm hệ thống nội bộ hiện đại nhất trên thị trường Việt Nam được cung cấp bởi nhà cung cấp từ Hàn Quốc.

(3) Nâng cao năng lực tài chính: IVS đang xúc tiến để đi đến thống nhất với đối tác chiến lược là định chế tài chính hàng đầu châu Á…


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,8 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,5 -0,1 (-3,8%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,9 +0,1 (0,9%) 0,168,5
HNX3,4 +0,1 (3,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược