IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: IVS công bố lỗ quý 4/2012

Kết thúc năm 2012 IVS thu về 38,8 tỷ đồng doanh thu và 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với 2,1 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2011.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) công bố Báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2012.

Mặc dù tổng doanh thu quý 4/2012 ghi nhận mức tăng gần 34% so với cùng kỳ 2011, từ 7,16 tỷ lên 9,5 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới tăng mạnh so với cùng kỳ, từ 803 triệu lên tới 4,2 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tự doanh chism 2,3 tỷ và doanh thu khác 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên do chi phí hoạt động trong kỳ này tăng cao, từ 1,2 tỷ lên 3,6 tỷ cộng thêm 5,9 tỷ đồng chi phí QLDN kết quả IVS lỗ hơn 10 triệu đồng trong quý 4/2012, trong khi cùng kỳ có lãi 370 triệu đồng.

Kết thúc năm 2012 IVS thu về 38,8 tỷ đồng doanh thu và 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với 2,1 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2011.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược