IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Điều chỉnh kế hoạch 2012: IVS giảm 70% kế hoạch lợi nhuận

Trong quý II/2012, IVS chỉ lãi xấp xỉ 185 triệu đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Theo đó, IVS đã thống nhất điều chỉnh giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2012, trong đó doanh thu giảm gần 44%, từ 64,7 tỷ đồng xuống cìn 36,5 tỷ đồng. Tổng chi phí dự kiến giảm từ 47,2 tỷ đồng xuống còn 31,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh giảm từ 17,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 5,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 70%.

Được biết, trong quý II/2012 IVS chỉ lãi xấp xỉ 185 triệu đồng, giảm 72% so với cùng kỳ do thị trường sụt giảm cả về điểm số lẫn khối lượng lẫn giá trị nên doanh thu đạt được của công ty không cao, thậm chí giảm 23% so với cùng kỳ, đạt 8,86 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2012, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn được đảm bảo ở mức 162,83 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ 161 tỷ đồng do công ty có lợi nhuận chưa phân phối 1,29 tỷ đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,2 (-1,6%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,8 +0,2 (1,9%) 0,168,5
HNX3,3 -0,1 (-2,9%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược