IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: IVS chỉ lãi 185 triệu đồng Quý II, giảm 72%

Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm, công ty gia tăng tiền mặt từ 35 tỷ lên 58.6 tỷ đồng.

IVS: Quý 2 giữ tiền mặt, lãi ròng chỉ đạt 185 triệu đồng

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 chỉ đạt xấp xỉ 185 triệu đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, do thị trường sụt giảm cả về điểm số lẫn khối lượng lẫn giá trị nên doanh thu đạt được của công ty không cao, thậm chí giảm 23% so với cùng kỳ, đạt 8.86 tỷ đồng.

Trong kỳ này, doanh thu khác của công ty giảm hơn ½ cùng kỳ, chỉ đạt 3.62 tỷ đồng. Doanh thu môi giới lại tăng từ 1.66 tỷ lên 2.73 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh có khởi sắc với doanh thu gấp 6 lần cùng kỳ, đạt 1.7 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu tư vấn và cho thuê tài sàn giảm mạnh còn 138.6 triệu và 657 triệu đồng.

Doanh thu 6 tháng của IVS giảm khoảng 6 tỷ so với nửa đầu 2011, đạt 16.62 tỷ đồng. Trừ các khoản chi phí, công ty lãi ròng gần 1.19 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 100 triệu so với cùng kỳ.

Đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm, công ty gia tăng tiền mặt từ 35 tỷ lên 58.6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tư ngắn hạn chỉ tăng khoảng 3 tỷ lên 22.25 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty vẫn được đảm bảo ở mức 162.83 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ 161 tỷ đồng do công ty có lợi nhuận chưa phân phối 1.29 tỷ đồng.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược