IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

IVS: Thông qua việc tăng vốn gấp đôi lên 370 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2011

Năm 2012, IVS dự báo VN-Index đạt khoảng 500-550 điểm vào cuối năm, do đó đặt kế hoạch đạt gần 39 tỷ đồng doanh thu và 13 tỷ đồng LNST. Cổ tức dự kiến tối thiếu 6%.

Sáng nay (22/4) đại hội cổ đông CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (mã IVS) đã diễn ra thành công tại trụ sở chính công ty.

Tại đại hội, ĐHCĐ đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 của IVS đạt 38,96 tỷ đồng doanh thu và 281 triệu đồng lợi nhuận trước thuế.

ĐHCĐ đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 theo hướng không chia cổ tức cho cổ đông, không trả thù lao cho HĐQT mà dành 140 triệu đồng LNST để sang năm 2012.

Năm 2012, IVS dự báo VN-Index đạt khoảng 500-550 điểm vào cuối năm, do đó kế hoạch kinh doanh đặt ra trong năm 2012 đạt 64,7 tỷ đồng doanh thu (tăng 66% so với thực hiện 2011) và 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức dự kiến tối thiếu 6%.

Về mảng môi giới, IVS sẽ tập trung nguồn lực để giữ chân khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhằm mục tiêu chiếm từ 1,6-1,8% thị phần môi giới (năm 2011 IVS đạt 1,4% thị phần về khối lượng giao dịch và 1,5% về giá trị giao dịch toàn thị trường). Định hướng ít nhất 80% tổng lệnh giao dịch của nhà đầu tư qua internet.

Về mảng tự doanh, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động tự doanh khi thị trường thuận lợi nhưng vẫn theo nguyên tắc bảo toàn vốn và đảm bảo mức sinh lời hợp lý; gia tăng dịch vụ tài chính thông qua nghiệp vụ margin.

Về mảng tư vấn, tiếp tục thực hiện dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần cho SCIC và các doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, tổng công ty lớn khác…

Tăng vốn gấp đôi lên 370 tỷ thông qua chào bán cổ phiếu bằng mệnh giá

Vốn điều lệ hiện tại của IVS đạt 161 tỷ đồng, với số vốn điều lệ hiện có IVSS khó cạnh tranh với các CTCK khác trong việc triển khai nghiệp vụ ký quỹ và tự doanh. ĐHCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng thông qua phát hành thêm 20.900.000 cổ phiếu.

Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 16,1 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 giá 10.000 đồng/cp; chào bán cho đối tác chiến lược và NĐT lớn 4 triệu cp với giá dự kiến 12.000 đồng/cp; cho cán bộ công nhân viên 800.000 cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp.

Kế hoạch lợi nhuận sau khi tăng vốn là 30,77 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%.

Đại hội còn thông qua việc bầu 2 thành viên ban kiểm soát là ông Trần Công Văn và ông Phạm Hùng Sơn thay cho ông Đỗ Chí Thưởng và bà Phạm Thị Ánh Hồng.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược