IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

IVS: Lợi nhuận Quý I/2012 gấp 2 lần cùng kỳ 2011

Quý I Công ty thu về hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2011. Theo ghi nhận, IVS đã có lãi 3 năm liên tiếp 2009, 2010 và 2011 và không có lỗ lũy kế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (mã IVS - HNX) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012. Theo đó chỉ tiêu doanh thu đạt 7,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ hoạt động khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5,3 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 1,7 tỷ, doanh thu cho thuế và sử dụng tài sản dạt hơn 600 triệu đồng.

Trong kỳ, IVS không có doanh thu phát hành chứng khoán, doanh thu đại lý chứng khoán, doanh thu lưu ký chứng khoán và doanh thu ủy thác đấu giá.

Như vậy, Quý I Công ty thu về hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2011. Theo ghi nhận, IVS đã có lãi 3 năm liên tiếp 2009, 2010 và 2011 và không có lỗ lũy kế.
.
Được biết, trong năm 2011 IVS chỉ lãi có 104 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty cũng đặt mục tiêu kế hoạch 2012 khá cao với mức doanh thu dự kiến 70 tỷ; lợi nhuận 18 tỷ và cổ tức từ 8% đến 10%.


Theo - IVSCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0