IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

IVS: Sau kiểm toán lợi nhuận giảm 37%

Từ mức 165.73 triệu đồng trước kiểm toán, lợi nhuận ròng sau kiểm toán của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) chỉ còn 104.45 triệu đồng, tức giảm khoảng 37%.

So sánh 2 báo cáo thì thấy khoản mục chi phí hoạt động kinh doanh trước kiểm toán cao hơn báo cáo sau kiểm toán khoảng 116.87 triệu đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo trước kiểm toán, IVS chưa tính đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Khoản mục này sau kiểm toán đã được điều chỉnh thành 176.69 triệu đồng.

Hai yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 37%.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,416,8
HSX530.841,7 +530.834,1 (6.984.658,9%) -2,1-1,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.464,5 (961.570,5%) -0,4-11,6
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.480,4 (2.260.893,0%) 1,17,2
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX787.415,5 +787.370,2 (1.738.124,1%) 2,68,1
HNX11,0 -0,9 (-7,6%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược