ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

Công bố thông tin: ITA đính chính thông tin

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 

Trong quá trình thực hiện báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 trước đây, Công ty đã có sai sót nhầm lẫn khi in nội dung của Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2902 ngày 29/2/2012 và biên bản số 2206 ngày 22/6/2012.

Công ty xin đính chính lại thông tin chi tiết trong file đính kèm tại đây.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,5 +0,4 (1,7%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,9 (148.596,1%) 2,04,3
HSX97.321,0 +97.317,7 (2.949.020,9%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,7 (4.625.971,6%) 0,232,7
HNX40,1 +2,9 (7,8%) 2,43,5
HNX14,8 +1,2 (8,8%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,7 (641.014,1%) 3,44,9
HSX760.873,1 +760.856,5 (4.583.473,1%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược